myphamthainguyen.com.vn

Web data relating to myphamthainguyen.com.vn


Information
myphamthainguyen.com.vn is a website that is located in Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Viet Nam with an Alexa Rank of 464667.

Website Content
myphamthainguyen.com.vn: Mỹ Phẩm Thái Nguyên - Uy Tín & Chất Lượng Số 1 Tại Thái Nguyên
domain myphamthainguyen.com.vn
title Mỹ Phẩm Thái Nguyên - Uy Tín & Chất Lượng Số 1 Tại Thái Nguyên
H3
 • Sản phẩm bán chạy
 • Danh mục sản phẩm
 • Son môi
 • Kem chống nắng
 • Kem làm trắng da
 • Dược mỹ phẩm làm đẹp
 • Cảm nhận của khách hàng
 • Lí do chọn chúng tôi
 • Mỹ Phẩm Thái Nguyên
 • Sản phẩm hot
 • Mỹ Phẩm Thái Nguyên
 • Đăng nhập
H4
 • Giỏ hàng
 • Thanh toán tiện lợi
 • Sản phẩm chất lượng
 • Giao hàng nhanh
 • Ưu đãi khi mua nhiều
H5
 • Dụng cụ trang điểm
 • Dược mỹ phẩm làm đẹp
 • Mỹ phẩm chăm sóc da
 • Sản phẩm chăm sóc tóc
 • Sản phẩm trang điểm mắt
 • Son môi
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang điểm mặt
Images
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/logo-my-pham-thai-nguyen-2.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/logo-my-pham-thai-nguyen-2.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/05/slider4.jpg
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/05/slider1.jpg
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/05/SLIDER2.jpg
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/05/slider3.jpg
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-1.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-3.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-4.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-5.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-4.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-6.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-7.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-9.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-5.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-1-1.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-2.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-03.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/icon-04.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/05/Mặt_nạ_ngủ_Opaeng_Omija_Snail_Sleeping_Pack_100ml__35657_zoom.jpg
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/duoc-my-pham-thai-nguyen.jpg
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/my-pham-cham-soc-da.jpg
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/05/1247040268096654467.jpg
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/trang-diem-mat.jpg
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/son-moi-thai-nguyen.jpg
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/05/4732123490022039435.jpg
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/my-pham-trang-diem-mat.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/img/lazy.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/khach-hang-1.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/nguyen-le-nam-em-300x298.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/khach-hang-4.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/khach-hang-3.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/RoundIcons-Free-Set-25.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/RoundIcons-Free-Set-07.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/RoundIcons-Free-Set-34.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/RoundIcons-Free-Set-46.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/logo-my-pham-thai-nguyen.png
 • https://myphamthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/logo-my-pham-thai-nguyen-2.png
Links
 • Skip to content
 • thainguyenskin@gmail.com
 • 0976.119.002
 • Đăng nhập
 • Giỏ hàng
 • Trang điểm mặt
 • Kem nền
 • Kem lót
 • Phấn phủ
 • Kem che khuyết điểm
 • Phấn má
 • Highlighters
 • Phấn nước
 • Chăm sóc & dưỡng da
 • Kem dưỡng da
 • Kem chống nắng
 • Sữa rửa mặt
 • Tẩy da chết
 • Tẩy trang
 • Nước hoa hồng
 • Mặt nạ dưỡng da
 • Trang điểm mắt
 • Kẻ mắt
 • Kẻ mày
 • Phấn mắt
 • Mascara
 • Son môi
 • Son thỏi
 • Son nước
 • Son dưỡng
 • Sản phẩm tắm trắng
 • Dược mỹ phẩm
 • Tế bào gốc làm đẹp
 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Sản phẩm
 • Thương hiệu
 • Pony Effect
 • Quà tặng bán sỉ
 • Tuyển cộng tác viên
 • Tin tức
 • Liên hệ
 • Son môi
 • Phấn trang điểm
 • Chăm sóc & dưỡng da
 • Trang điểm mắt
 • Dụng cụ trang điểm
 • Nước hoa
 • Dược mỹ phẩm
 • Tắm trắng
 • Xem thêm
 • Soi môi
 • Phấn trang điểm
 • Dược mỹ phẩm
 • Nước hoa
 • Son Dưỡng Dior Addict Lip Glow
 • Thêm vào giỏ
 • Son kem Amok Lovefit Whipped Lips
 • Thêm vào giỏ
 • Son Dolce & Gabbana Dolce Matte
 • Thêm vào giỏ
 • Son Eco Soul Velvet Lip Mousse
 • Thêm vào giỏ
 • Son Pony Effect Deep & Pure Lip Tint
 • Thêm vào giỏ
 • Son Kem Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip
 • Thêm vào giỏ
 • Son bút I’m Lip Crayon Matte I’m Meme
 • Thêm vào giỏ
 • Mặt nạ dưỡng môi Lip Sleeping Mask Laneige
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Missha M Magic Cushion SPF 50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Lime V Collagen Ample Cushion SPF50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước A’Pieu Air Fit Cushion PPosong SPF50+/PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Lime Real Cover Pink Cushion SPF50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước April Skin Black Magic Snow Cushion SPF 50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Kem Nền Stay Matte Liquid Mousse Foundation
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn má Makeup Revolution Ultra Blush Palette
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước IOPE Air Cushion Intense Cover
 • Thêm vào giỏ
 • Tế bào gốc trị mụn GA AC Care Ampoule
 • Thêm vào giỏ
 • Tế bào gốc trị nám GV Whitening Ampoule
 • Thêm vào giỏ
 • Tế bào gốc trị sẹo rỗ GA Anti Ageing Ampoule
 • Thêm vào giỏ
 • Vi kim tảo biển GSC+ Hàn Quốc
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Missha M Magic Cushion SPF 50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Lime V Collagen Ample Cushion SPF50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước A’Pieu Air Fit Cushion PPosong SPF50+/PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Agapan Extreme Cover Cushion Matte Finish SPF 50+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Lime Real Cover Pink Cushion SPF50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước April Skin Black Magic Snow Cushion SPF 50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Kem chống nắng Cellio Waterproof Daily Sun Cream SPF50 PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Bông Tẩy Trang Bella Due Cotton
 • Thêm vào giỏ
 • Dụng cụ trang điểm 1 Sản phẩm
 • Dược mỹ phẩm làm đẹp 4 Sản phẩm
 • Mỹ phẩm chăm sóc da 5 Sản phẩm
 • Sản phẩm chăm sóc tóc 5 Sản phẩm
 • Sản phẩm trang điểm mắt 2 Sản phẩm
 • Son môi 10 Sản phẩm
 • Thực phẩm chức năng 2 Sản phẩm
 • Trang điểm mặt 9 Sản phẩm
 • 3CE
 • MAC
 • CHANEL
 • DIOR
 • Son Dưỡng Dior Addict Lip Glow
 • Thêm vào giỏ
 • Son kem Amok Lovefit Whipped Lips
 • Thêm vào giỏ
 • Son Dolce & Gabbana Dolce Matte
 • Thêm vào giỏ
 • Son Eco Soul Velvet Lip Mousse
 • Thêm vào giỏ
 • Son Pony Effect Deep & Pure Lip Tint
 • Thêm vào giỏ
 • Son Kem Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip
 • Thêm vào giỏ
 • Son bút I’m Lip Crayon Matte I’m Meme
 • Thêm vào giỏ
 • Mặt nạ dưỡng môi Lip Sleeping Mask Laneige
 • Thêm vào giỏ
 • Son Dưỡng Dior Addict Lip Glow
 • Thêm vào giỏ
 • Son kem Amok Lovefit Whipped Lips
 • Thêm vào giỏ
 • Son Dolce & Gabbana Dolce Matte
 • Thêm vào giỏ
 • Son Eco Soul Velvet Lip Mousse
 • Thêm vào giỏ
 • Son Pony Effect Deep & Pure Lip Tint
 • Thêm vào giỏ
 • Son Kem Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip
 • Thêm vào giỏ
 • Son bút I’m Lip Crayon Matte I’m Meme
 • Thêm vào giỏ
 • Mặt nạ dưỡng môi Lip Sleeping Mask Laneige
 • Thêm vào giỏ
 • Son Dưỡng Dior Addict Lip Glow
 • Thêm vào giỏ
 • Son kem Amok Lovefit Whipped Lips
 • Thêm vào giỏ
 • Son Dolce & Gabbana Dolce Matte
 • Thêm vào giỏ
 • Son Eco Soul Velvet Lip Mousse
 • Thêm vào giỏ
 • Son Pony Effect Deep & Pure Lip Tint
 • Thêm vào giỏ
 • Son Kem Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip
 • Thêm vào giỏ
 • Son bút I’m Lip Crayon Matte I’m Meme
 • Thêm vào giỏ
 • Mặt nạ dưỡng môi Lip Sleeping Mask Laneige
 • Thêm vào giỏ
 • Son Dưỡng Dior Addict Lip Glow
 • Thêm vào giỏ
 • Son kem Amok Lovefit Whipped Lips
 • Thêm vào giỏ
 • Son Dolce & Gabbana Dolce Matte
 • Thêm vào giỏ
 • Son Eco Soul Velvet Lip Mousse
 • Thêm vào giỏ
 • Son Pony Effect Deep & Pure Lip Tint
 • Thêm vào giỏ
 • Son Kem Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip
 • Thêm vào giỏ
 • Son bút I’m Lip Crayon Matte I’m Meme
 • Thêm vào giỏ
 • Mặt nạ dưỡng môi Lip Sleeping Mask Laneige
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Missha M Magic Cushion SPF 50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Lime V Collagen Ample Cushion SPF50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước A’Pieu Air Fit Cushion PPosong SPF50+/PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Agapan Extreme Cover Cushion Matte Finish SPF 50+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Lime Real Cover Pink Cushion SPF50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước April Skin Black Magic Snow Cushion SPF 50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Kem chống nắng Cellio Waterproof Daily Sun Cream SPF50 PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Bông Tẩy Trang Bella Due Cotton
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Missha M Magic Cushion SPF 50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Lime V Collagen Ample Cushion SPF50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước A’Pieu Air Fit Cushion PPosong SPF50+/PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Agapan Extreme Cover Cushion Matte Finish SPF 50+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước Lime Real Cover Pink Cushion SPF50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Phấn nước April Skin Black Magic Snow Cushion SPF 50+ PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Kem chống nắng Cellio Waterproof Daily Sun Cream SPF50 PA+++
 • Thêm vào giỏ
 • Bông Tẩy Trang Bella Due Cotton
 • Thêm vào giỏ
 • Tế bào gốc trị mụn GA AC Care Ampoule
 • Thêm vào giỏ
 • Tế bào gốc trị nám GV Whitening Ampoule
 • Thêm vào giỏ
 • Tế bào gốc trị sẹo rỗ GA Anti Ageing Ampoule
 • Thêm vào giỏ
 • Vi kim tảo biển GSC+ Hàn Quốc
 • Thêm vào giỏ
 • Liên hệ
 • Cửa hàng
 • Số 3, ngõ 16, 260 đường Ga Thái Nguyên.
 • thainguyenskin@gmail.com
 • myphamthainguyen.com.vn
 • Son môi
 • Phấn trang điểm
 • Kem dưỡng
 • Kem chống nắng
 • Chính sách đổi, trả và hoàn tiền
 • + Chính sách quyền riêng tư
 • + Điều khoản dịch vụ
 • Xem chi tiết
 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Sản phẩm
 • Thương hiệu
 • Pony Effect
 • Quà tặng bán sỉ
 • Tuyển cộng tác viên
 • Tin tức
 • Liên hệ
 • Đăng nhập
 • Bỏ qua
 • Quên mật khẩu?
 • Hotline: 0976119002
 • Chat Facebook
 • Gọi điện ngay


SEO Data
alexa rank 464667


IP Address Information
ip address 45.252.248.16
location Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Viet Nam
zip code 700000
map

DNS Information
Host Type Class TTL Extras
myphamthainguyen.com.vn A IN 14396 ip: 45.252.248.16
myphamthainguyen.com.vn NS IN 86396 target: ns3.azdigi.com
myphamthainguyen.com.vn NS IN 86396 target: ns4.azdigi.com
myphamthainguyen.com.vn SOA IN 86391 mname: ns3.azdigi.com
rname: quitran.azdigi.com
serial: 2018112701
refresh: 3600
retry: 7200
expire: 1209600
minimum-ttl: 86400

Domain Alexa
24article.com 238702
banglalive.com 373461
centrum.co.in 628032
clri.org 272447
datainox.com 391368
dchcollege.org 831152
dnsracks.com 855295
easy2all.in 283283
freshersbee.com 962841
gainsocials.com 1670831
getfreelisting.com 366435
grofer.io 1118224
indianrecruit.in 467276
infinium.management 360891
kalupurbank.com 283289
m2imk.com 5040231
macconline.in 517729
marsnet1.cloudapp.net 318539
myonpay.com 172659
ndlm.in 672638
odiadjs.in 302656
postforads.com 301914
rashtriyamilitaryschools.in 319486
ritikart.com 1299922
rvskvv.net 805532